Subscribe Us

header ads

Đăng Ký Làm Nhân Sự PG Tiệc ABC


  Tên Tài Khoản     Mật Khẩu

  Xác nhận Mật Khẩu   Mã Xác Thực

  Nhập mã xác thực để chứng minh bạn không phải RoBot:           APGT2CZ


  Tiệc Đăng Ký

  B.THÔNG TIN CÁ NHÂN


  Họ Tên   Số Điện Thoại

  Email            Ngày Sinh   Chiều Cao/ Cân Nặng   Chỉ số 3 Vòng  Thành Phố:  HCM   HN   Hải Phòng 


  Link Facebook    Địa chỉ hiện nay:    
  Lương mong muốn trên tiệc của bạn là:                                       


  Số CMND        Cấp Tại 

  C.THÔNG TIN KHÁC

  Trình độ ngoại ngữ/Điểm mạnh    

  Link hình khuôn mặt                     

  Link hình toàn thân                       


Đăng nhận xét

0 Nhận xét